PN-EN ISO 3040:2012 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wymiarowanie i tolerowanie -- Stożki

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono definicję stożków oraz symbol graficzny stosowany do ich oznaczania, a także metody ich wymiarowania i tolerowania. W niniejszej Normie Międzynarodowej termin "stożek" odnosi się tylko do stożków kołowych prostych. UWAGA 1 Dla uproszczenia w niniejszej Normie Międzynarodowej występują tylko stożki ścięte. Norma może być jednak stosowana do każdego typu stożka odpowiadającego jej zakresowi. UWAGA 2 Niniejsza Norma Międzynarodowa nie wyklucza użycia innych metod wymiarowania i tolerowania

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3040:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wymiarowanie i tolerowanie -- Stożki
Data publikacji 17-04-2012
Data wycofania 10-08-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 3040:2012 [IDT], ISO 3040:2009 [IDT]
ICS 01.100.20, 17.040.40