PN-EN ISO 27065:2018-02/A1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Odzież ochronna -- Wymagania dotyczące skuteczności odzieży ochronnej użytkowanej przez pracowników stosujących pestycydy i przez pozostałych pracowników mających z nimi kontakt

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące skuteczności, klasyfikowania i znakowania odzieży ochronnej użytkowanej przez pracowników stosujących pestycydy, a także użytkowanej przez innych pracowników mających kontakt z tymi środkami. Dla celów niniejszego dokumentu definicja pestycydu odnosi się do insektycydów, herbicydów, fungicydów i innych substancji stosowanych w formie ciekłej, przeznaczonych do zapobiegania, niszczenia, odstraszania lub zmniejszenia ilości szkodników lub chwastów na obszarach rolniczych, terenach zielonych, poboczach dróg itd. Nie obejmuje biocydów do zastosowań rolniczych i pozarolniczych. Stosowanie pestycydów obejmuje mieszanie i załadunek, dawkowanie i inne działania, takie jak czyszczenie zanieczyszczonego sprzętu i pojemników. Skoncentrowane pestycydy stosuje się zwykle podczas mieszania i załadunku. Odzież ochronna objęta niniejszym dokumentem to między innymi: koszule, kurtki, spodnie, kombinezony, fartuchy, rękawy ochronne, czapki/kapelusze i inne nakrycia głowy (z wyjątkiem kasków wykonanych ze sztywnych materiałów, np. kasków stosowanych przez robotników budowlanych) oraz wyposażenie dodatkowe stosowane pod opryskiwacze plecakowe. Niniejszy dokument nie odnosi się do elementów stosowanych do ochrony dróg oddechowych, dłoni i stóp. Dokument nie odnosi się do ochrony przed preparatami w formie gazowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 27065:2018-02/A1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna -- Wymagania dotyczące skuteczności odzieży ochronnej użytkowanej przez pracowników stosujących pestycydy i przez pozostałych pracowników mających z nimi kontakt
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 27065:2017/A1:2019 [IDT], ISO 27065:2017/Amd 1:2019 [IDT]
ICS 13.340.10