PN-EN ISO 129-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Prezentacja wymiarów i tolerancji -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Niniejszy dokument ustanawia ogólne zasady przedstawiania wymiarów i związanych z nimi zasad dotyczących tolerancje, które odnoszą się do rysunków technicznych 2D we wszystkich dziedzinach i zawodach, ale które mogą być również stosowane w aplikacjach 3D. Niniejszy dokument nie obejmuje zastosowania tolerancji wymiarowych i ich znaczenia. Patrz ISO 14405-1 dla zasad tolerancji. Niniejszy dokument może być wykorzystany wyłącznie do opisania modelu nominalnego rysunku, a nie modelu powierzchni rzeczywistej (modelu geometrycznego) używanego do celów tolerancji (więcej informacji dotyczących specyfikacji tolerancji, w wykazie norm GPS wymienionych jako powołania normatywne lub jako bibliografia). Biorąc pod uwagę serię ISO 14405, prezentacja wskaźnika tolerancji jest jednoznaczna, gdy jest to stosowany do wymiaru, który jest rozmiarem i niejednoznaczny, gdy wymiar nie jest rozmiarem. Wszystkie zasady przedstawione w tym dokumencie są dostępne dla każdego rodzaju rysunku (patrz ISO 29845). Ponadto, niniejszy dokument wprowadza pojęcie wskaźników właściwości, opracowanej długości, pomiędzy wskaźniki powierzchni, uwagi do flag i instrukcje tekstowe. UWAGA 1 Wszystkie liczby są wyświetlane tylko w widokach 2D. UWAGA 2 Dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące inżynierii budowlanej podano w normie ISO 6284.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 129-1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Prezentacja wymiarów i tolerancji -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 11-03-2020
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 204, Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Wprowadza EN ISO 129-1:2019 [IDT], ISO 129-1:2018 [IDT]
ICS 01.100.01, 01.110
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 129-1:2020-03/A1:2021-06E