PN-EN ISO 23062:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Maszyny odlewnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn do formowania i wykonywania rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy przewidywalnych zagrożeń znaczących, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń związanych z maszynami do formowania i wykonywania rdzeni oraz towarzyszącego im wyposażenia, gdy jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które wytwórca może racjonalnie przewidzieć (patrz Rozdział 5). Zawiera wymagania, które musi spełnić producent, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia podczas faz cyklu życia zgodnie z ISO 12100:2010, 5.4 jak również w przypadku możliwych do przewidzenia awarii lub usterek, które mogą wystąpić w urządzeniu.
Niniejszy dokument obejmuje następujące urządzenia:
a) maszyny skonstruowane do kondycjonowania i/lub odzyskiwania piasków odlewniczych do produkcji form i rdzeni (włącznie z powiązanymi materiałami formierskimi);
b) formierki;
c) rdzeniarki;
d) urządzenia do wybijania;
e) inne bezpośrednio towarzyszące wyposażenie.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
— kadzi i urządzeń do zalewania;
UWAGA Niniejsze wyposażenie jest objęte wewnątrz Unii Europejskiej (UE) przez EN 1247:2010.
— wytwarzania modeli woskowych i metodą traconego wosku oraz sprzętu do usuwania wosku;
— dodatkowego wyposażenia produkcyjnego;
— urządzeń do redukcji emisji pyłów i/lub gazów;
— instalacji dźwigowych;
— wciągarek;
— transporterów ciągłych lub systemów przeładunkowych, które mogą stanowić integralną część wyposażenia objętego niniejszym dokumentem;
— systemy oddzielania piasku i odlewów.
Niniejszy dokument nie odnosi się bezpośrednio do zagrożeń elektrycznych. Zagrożenia te są objęte normą IEC 60204-1:2016.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23062:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Maszyny odlewnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn do formowania i wykonywania rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego
Data publikacji 07-06-2023
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN ISO 23062:2022 [IDT], ISO 23062:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 710+A1:2012 - wersja polska, PN-EN 710+A1:2012/AC:2014-08 - wersja polska
ICS 25.120.30, 77.180, 13.110