PN-EN ISO 20028-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poliestry termoplastyczne (TP) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustanawiono system oznaczania materiału z termoplastycznego poliestru (TP), który może być użyty jako podstawa specyfikacji. Obejmuje on homopolimery poliestrowe do formowania i wytłaczania na bazie poli(tereftalanu etylenu) (PET), poli(tereftalanu butylenu) (PBT), poli(tereftalanu cykloheksylenodimetylenu) (PCT), poli(naftalanu etylenu) (PEN), poli(naftalanu butylenu) ) (PBN) i inne typy TP i kopoliestry różnych kompozycji do różnych technik formowania.
Rodzaje termoplastycznego poliestru różnią się od siebie systemem klasyfikacji opartym na odpowiednich poziomach właściwości projektowych:
a) lepkości;
b) modułu sprężystości przy rozciąganiu;
oraz informacje o planowanej aplikacji i/lub sposobie przetwarzania, ważnych właściwościach, dodatkach, barwnikach, napełniaczach i materiałach wzmacniających.
Ten system oznaczania ma zastosowanie do termoplastycznych homopolimerów oraz kopolimerów poliestrowych. Dotyczy to materiałów gotowych do normalnego użytku w postaci proszku, ziaren lub granulatu niemodyfikowanych lub modyfikowanych przez barwniki, napełniacze lub inne dodatki. Niniejszy dokument nie dotyczy nasyconych elastomerów poliestrowo / estrowych i polieterowo / estrowych objętych normą ISO 20029.
Nie zamierza się sugerować, że materiały o tym samym oznaczeniu będą zawsze posiadać takie same właściwości użytkowe. Ten dokument nie zawiera danych technicznych, danych dotyczących właściwości użytkowych ani danych dotyczących warunków przetwarzania, które mogą być wymagane do określenia materiału. Jeżeli takie dodatkowe właściwości są wymagane, należy je określić zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 20028-2, jeśli są odpowiednie.
Aby wyznaczyć termoplastyczny materiał poliestrowy w celu spełnienia określonych specyfikacji, wymagania należy podać w bloku danych 5 (patrz 4.1).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20028-1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poliestry termoplastyczne (TP) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 20028-1:2019 [IDT], ISO 20028-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20028-1:2017-04 - wersja angielska
ICS 83.080.20