PN-EN ISO 16396-1:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poliamid (PA) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia poliamidu (PA) do różnych technik formowania, który może być stosowany jako podstawa specyfikacji.
Poszczególne rodzaje tworzyw poliamidowych rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie określonych poziomów wartości charakterystycznych
a) liczby lepkościowej,
b) modułu sprężystości przy rozciąganiu i
c) dodatków nukleujących
oraz informacji dotyczących składu, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
Podany system oznaczenia stosuje się do wszystkich homopolimerów poliamidowych, kopolimerów oraz mieszanin. Ma zastosowanie w przypadku materiałów niemodyfikowanych gotowych do bezpośredniego zastosowania i materiałów modyfikowanych na przykład barwnikami, dodatkami, napełniaczami, materiałami wzmacniającymi oraz modyfikatorami polimerów.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania w przypadku następujących materiałów:
a) poliamidów PA 6 otrzymanych w procesie bezpośredniej polimeryzacji monomeru w formach odlewniczych;
b) poliamidów PA 12 otrzymanych w procesie bezpośredniej polimeryzacji monomeru w formach odlewniczych.
Nie przyjmuje się założenia, że materiały z tym samym oznaczeniem mają takie same właściwości.
W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych o właściwościach lub warunkach przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału. Jeżeli są wymagane takie dodatkowe właściwości, to można je oznaczać metodami badań podanymi w ISO 16396-2, jeżeli są one odpowiednie.
Aby określić materiał termoplastyczny do konkretnego zastosowania, dodatkowe wymagania mogą być podane w bloku danych 5 (patrz 4.1).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16396-1:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poliamid (PA) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 29-03-2023
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 16396-1:2022 [IDT], ISO 16396-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16396-1:2015-03 - wersja angielska
ICS 83.080.20