PN-EN ISO 5810:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Skrobia i produkty pochodne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Metoda potencjometryczna

Zakres

Określono metodę potencjometrycznego oznaczania zawartości chlorków w skrobi i produktach pochodnych, z wyjątkiem skrobi kationowych i pochodnych rozpuszczalnych na zimno, których zbyt duża lepkość uniemożliwia właściwe ich mieszanie podczas miareczkowania. Podano, że zasadą metody jest miareczkowanie potencjometryczne roztworu lub zawiesiny próbki mianowanym roztworem azotanu(V) srebra. Podano stosowane odczynniki, aparaturę, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i wyrażania wyników oraz protokół badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5810:2002 - wersja polska
Tytuł Skrobia i produkty pochodne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Metoda potencjometryczna
Data publikacji 03-12-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
Wprowadza EN ISO 5810:1994 [IDT], ISO 5810:1982 [IDT]
ICS 67.180.20