PN-EN ISO 19277:2019-02 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Badania kwalifikacyjne i kryteria akceptacji dla systemów powłok ochronnych pod izolacją

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano różne środowiska korozji pod izolacją (CUI) w rafineriach i innych powiązanych przemysłach i środowiskach oraz ustanowiono kategorie środowiska CUI łącznie z zakresami temperatur roboczych od −45 °C do 204 °C tylko dla pracy na pokładzie lub ponad gruntem. Niniejszy dokument podaje zarówno ustanowione, jak i inne metody badań do oceny powłok stosowanych do zapobiegania CUI dla każdego danego środowiska. Niniejszy dokument obejmuje także kryteria akceptacji dla każdego środowiska CUI.
UWAGA Wyniki badań i kryteria akceptacji mogą być uwzględniane jako pomoc w wyborze właściwych systemów powłok. W przypadku temperatur roboczych lub temperatur szczytowych niższych od –45 °C można dołączyć dodatkowe badania kriogeniczne, a dla wyższych od 204 °C kryteria akceptacji mogą być uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi stronami. Dodatkowe lub inne badanie i sposoby akceptacji są możliwe, lecz wymagają specjalnego uzgodnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Niniejszy dokument obejmuje powłoki natryskowe stosowane na nowych węglowych i austenitycznych stalach odpornych na korozję do stosowania w warunkach CUI. Niniejszy dokument nie obejmuje badania powłok traconych, takich jak nieorganiczny cynk, ponieważ te powłoki mogą się szybko zużywać
w wilgotnych środowiskach. Opracowanie przyspieszonych badań korozyjnych dla pracy w ciągłych warunkach wilgoci dla powłok traconych wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.
Powłoki aluminiowe natryskiwane cieplnie o porowatości „nieprzepuszczalnej” o grubości warstwy suchej większej niż 250 µm mogą być badane i kwalifikowane zgodnie z niniejszym dokumentem. Niniejszy dokument nie obejmuje wyrobów nakładanych w formie taśm i arkuszy w celu zapobiegania CUI.
W niniejszym dokumencie nie omówiono innych aspektów niszczenia powłok, takich jak te spowodowane ścieraniem, erozją, degradacją w ultrafiolecie lub innymi metodami, które mogą wystąpić przy danych właściwościach środowisk i metod konstrukcyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19277:2019-02 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Badania kwalifikacyjne i kryteria akceptacji dla systemów powłok ochronnych pod izolacją
Data publikacji 30-12-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19277:2018 [IDT], ISO 19277:2018 [IDT]
ICS 75.200