PN-EN ISO 19250:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Jakość wody -- Wykrywanie Salmonella spp.

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono metodę wykrywania Salmonella spp. (domniemanych lub potwierdzonych) w próbkach wody. W przypadku badań prowadzonych w celach epidemiologicznych lub dochodzeń podczas wybuchu epidemii, może być konieczne zastosowanie również innych pożywek. OSTRZEŻENIE — Możliwe jest, że metoda nie pozwala na wykrycie wszystkich Salmonella ser. Typhi oraz ser. Paratyphi. UWAGA W przypadku badań półilościowych, można je wykonywać metodą najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL), z użyciem odpowiednich objętości próbek. Wówczas odpowiednio koryguje się objętość zbuforowanej wody peptonowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19250:2013-07 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wykrywanie Salmonella spp.
Data publikacji 20-09-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 19250:2013 [IDT], ISO 19250:2010 [IDT]
ICS 07.100.20