PN-EN ISO 19225:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Ścianowe maszyny urabiające -- Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i zespołów strugowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa które należy spełnić w celu zminimalizowania zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą pojawić się w trakcie montażu, użytkowania, obsługi, naprawy, wycofania z użytku, demontażu i złomowania kombajnów ścianowych i systemów strugowych, gdy są stosowane w górnictwie podziemnym, zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które wytwórca może racjonalnie przewidzieć.
Niniejszy dokument nie obejmuje żadnych zagrożeń wynikających z obecności atmosfery wybuchowej. Wymagania odnośnie do atmosfer wybuchowych można znaleźć w ISO/IEC 80079-38.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania dla maszyn wyprodukowanych przed datą opublikowania niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19225:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Ścianowe maszyny urabiające -- Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów ścianowych i zespołów strugowych
Data publikacji 12-02-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Wprowadza EN ISO 19225:2017 [IDT], ISO 19225:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1552:2005 - wersja polska
ICS 73.100.30