PN-CR 12340:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Opakowania -- Zalecenia dotyczące określania cyklu życia w systemach opakowaniowych

Zakres

Podano zalecenia dotyczące określania cyklu życia w systemach opakowaniowych. Podano zależności między fazami cyklu życia oraz kryteriami przydatności opakowań do recyklingu

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-CR 12340:2002 - wersja angielska
Tytuł Opakowania -- Zalecenia dotyczące określania cyklu życia w systemach opakowaniowych
Data publikacji 15-08-2002
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza CR 12340:1996 [IDT]
ICS 55.020