PN-EN ISO 18640-1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 1: Pomiar równoczesnego przenoszenia ciepła i wilgoci z użyciem torso z funkcją pocenia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania do oceny wpływu na fizjologię zestawów materiałów ochronnych i zestawów odzieży potencjalnie ochronnej podczas serii symulowanych aktywności (faz) w określonych warunkach otoczenia. Znormalizowana metoda badania określa podstawowe właściwości zestawów materiałów z reprezentatywnego wyrobu odzieżowego lub zestawu odzieży z punktu widzenia oceny właściwości termofizjologicznych:
- izolacyjność cieplną w stanie suchym;
- właściwości chłodzące podczas przeciętnej aktywności metabolicznej oraz regulację wilgoci (suche i mokre przenoszenie ciepła);
- zachowanie podczas suszenia.
Standardowe pomiary wykonywane są na próbkach materiałów reprezentujących wyrób odzieżowy lub kombinację odzieży ochronnej. Opcjonalnie oraz jako dodatek do znormalizowanej metody badania, ta sama metodyka badania może być zastosowana w celu scharakteryzowania bardziej rozbudowanych zestawów odzieży ochronnej, łącznie z bielizną, warstwą powietrza i niektórymi cechami konstrukcyjnymi. Dodatkowo, możliwe są pomiary gotowych wyrobów odzieżowych.
Niniejsza metoda badania jest przeznaczona do pomiaru i opisu zachowania się zestawów materiałów wyrobu odzieżowego lub zestawu odzieży w odpowiedzi na serie symulowanych aktywności w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, gdy wyniki mają zastosowanie do optymalizacji kombinacji wyrobów odzieżowych i doboru materiałów. Ponadto, niniejszy dokument razem z ISO 18640-2 jest przeznaczony do określania wpływu odzieży ochronnej na fizjologię i termoregulację, ale nie do określania ryzyka stresu cieplnego spowodowanego faktycznymi warunkami istniejącymi podczas pożaru. Wyniki tych badań mogą być stosowane jako element oceny ryzyka w odniesieniu do przeciążenia termofizjologicznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18640-1:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 1: Pomiar równoczesnego przenoszenia ciepła i wilgoci z użyciem torso z funkcją pocenia
Data publikacji 10-08-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 18640-1:2018 [IDT], ISO 18640-1:2018 [IDT]
ICS 13.340.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 18640-1:2018-08/A1:2020-03E