PN-EN ISO 18640-2:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 2: Wyznaczanie obciążenia cieplnego spowodowanego użytkowaniem odzieży ochronnej przez strażaków

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oceny wpływu termofizjologicznego zestawów materiałów ochronnych i zestawów odzieży potencjalnie ochronnej podczas symulowanej aktywności w określonych warunkach związanych z działaniem strażaków. Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w celu określenia wpływu termofizjologicznego zestawów materiałów ochronnych i zestawów odzieży potencjalnie ochronnej, ale nie ryzyka stresu cieplnego spowodowanego faktycznymi warunkami istniejącymi podczas pożaru. Wyniki badań mogą być stosowane jako element opisu i porównania wpływu termofizjologicznego w odniesieniu do różnych typów zestawów materiałów ochronnych i zestawów odzieży potencjalnie ochronnej. Standardowe pomiary są wykonywane na próbkach materiałów reprezentujących wyrób odzieżowy lub kombinację odzieży ochronnej. Opcjonalnie oraz jako dodatek do znormalizowanej metody badania ta sama metodyka badania może być zastosowana w celu scharakteryzowania bardziej rozbudowanych zestawów odzieży ochronnej, łącznie z bielizną, warstwami powietrza i niektórymi cechami konstrukcyjnymi. Dodatkowo możliwe są pomiary gotowych wyrobów odzieżowych. UWAGA Obecnie stosowane metody oceny zostały zweryfikowane tylko dla odzieży przeznaczonej dla strażaków wykonujących czynności gaszenia pożarów w budynkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18640-2:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 2: Wyznaczanie obciążenia cieplnego spowodowanego użytkowaniem odzieży ochronnej przez strażaków
Data publikacji 21-06-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 18640-2:2018 [IDT], ISO 18640-2:2018 [IDT]
ICS 13.340.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 18640-2:2018-06/A1:2020-03E