PN-EN 16689:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania dotyczące skuteczności odzieży ochronnej do specjalistycznych akcji ratunkowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania dla odzieży przeznaczonej dla ratownictwa specjalistycznego.
Ratownictwo specjalistyczne obejmuje pracę związaną ze środowiskami i warunkami związanymi z sytuacjami specjalistycznymi takimi jak, lecz nie tylko, które mają miejsce podczas kolizji w ruchu drogowym i podczas pracy wewnątrz i w pobliżu zniszczonych obiektów, często przez dłuższe okresy czasu po katastrofach naturalnych (trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi itp.)
Niniejsza Norma Europejska dotyczy ogólnej konstrukcji odzieży, minimalnych poziomów skuteczności stosowanych materiałów, metod badań stosowanych do określenia tych poziomów skuteczności i znakowania oraz informacji dostarczanych przez producenta.
Jeżeli niniejsza norma nie jest stosowana wraz z innymi specjalistycznymi środkami ochrony osobistej (PPE), nie jest wówczas odpowiednia dla odzieży stosowanej w celach: ochrony przed zagrożeniami spotykanymi podczas akcji gaśniczych czy ratowania z pożaru, obchodzenia się z niebezpiecznymi chemikaliami, pracy z piłami łańcuchowymi i wodą oraz linami ratowniczymi, a także na terenach niezurbanizowanych.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ochrony głowy, rąk, stóp lub ochrony przed innymi zagrożeniami, np. chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi i elektrycznymi. Powyższe aspekty mogą być ujęte w innych Normach Europejskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16689:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania dotyczące skuteczności odzieży ochronnej do specjalistycznych akcji ratunkowych
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 16689:2017 [IDT]
ICS 13.340.10