PN-EN ISO 18086:2018-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 18086:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony

Zakres

Norma ISO 18086: 2015 ma zastosowanie do zakopanych, chronionych katodowo rurociągów, na które wpływ mają systemy trakcyjne prądu przemiennego i/lub linie energetyczne prądu przemiennego. W obecności oddziaływań prądu przemiennego, kryteria ochrony podane w normie ISO 15589-1 nie są wystarczające do wykazania, że stal jest chroniona przed korozją. Norma ISO 18086: 2015 ustala limity, procedury pomiarowe, środki zaradcze i podaje informacje o postępowaniu w przypadku długotrwałego oddziaływania prądu przemiennego o częstotliwości napięcia przemiennego od 16,7 do 60 Hz oraz określenia prawdopodobieństwa wystąpienia korozji wywołanej przez prąd przemienny. Niniejsza Norma Międzynarodowa zajmuje się możliwością korozji powodowanej przez prąd przemienny rurociągów metalowych z powodu oddziaływań spowodowanych indukcyjnymi, konduktancyjnymi i pojemnościowymi sprzężeniami z układami zasilania prądu przemiennego oraz maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami tych zakłóceń. Bierze pod uwagę fakt, że jest to efekt długofalowy, który występuje w normalnych warunkach pracy systemu zasilania prądu przemiennego. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje zagadnień dotyczących bezpieczeństwa związanego z napięciami prądu przemiennego na rurociągach. Są one zawarte w normach i przepisach krajowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18086:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony
Data publikacji 25-01-2018
Data wycofania 04-06-2021
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN ISO 18086:2017 [IDT], ISO 18086:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15280:2013-12 - wersja angielska
ICS 77.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 18086:2021-06 - wersja angielska