PN-EN 15280:2013-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 18086:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia na zakopanych rurociągach korozji wywołanej prądem przemiennym stosowana do rurociągów chronionych katodowo

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zakopanych konstrukcji metalowych chronionych katodowo, na których występuje oddziaływanie systemów trakcyjnych prądu przemiennego i/lub linii energetycznych prądu przemiennego.W niniejszym dokumencie, zakopany rurociąg (lub konstrukcja) jest rozumiany jako zakopany lub zanurzony rurociąg (lub konstrukcja) tak, jak zdefiniowano to w normie EN 12954. W obecności oddziaływania prądu przemiennego, kryteria podane w EN 12954, Tablica 1, nie wystarczają dla wykazania, że stal jest chroniona przed korozją. W niniejszej Normie Europejskiej podano ograniczenia, procedury pomiarowe i informacje przydatne w postępowaniu z długotrwałym oddziaływaniem prądu przemiennego przy napięciach przemiennych o częstotliwościach pomiędzy 16,7 a 60 Hz oraz ocenę prawdopodobień¬stwa wystąpienia korozji w wyniku tego oddziaływania. Norma Europejska dotyczy możliwości wystąpienia korozji rurociągów metalowych wywołanej przez prąd przemienny w wyniku oddziaływania powodowanego przez sprzężenia indukcyjne, konduktancyjne i pojemnościowe z systemami energetycznymi prądu przemiennego oraz maksymalnego dopuszczalnego limitu takich oddziaływań. Bierze ona pod uwagę fakt, że jest to długotrwały efekt, który występuje podczas normalnych warunków pracy. Norma Europejska nie odnosi się do kwestii bezpieczeństwa związanego z napięciami przemiennymi na rurociągach. Są one ujęte w normach krajowych i przepisach (patrz prEN 50443).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15280:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia na zakopanych rurociągach korozji wywołanej prądem przemiennym stosowana do rurociągów chronionych katodowo
Data publikacji 04-12-2013
Data wycofania 25-01-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 15280:2013 [IDT]
Zastępuje PKN-CEN/TS 15280:2008 - wersja polska, PKN-CEN/TS 15280:2007 - wersja angielska
ICS 77.060, 23.040.03
Zastąpiona przez PN-EN ISO 18086:2018-01 - wersja angielska