PN-EN ISO 18086:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony

Zakres

Niniejszy dokument podaje kryteria ochrony i ocenę ryzyka korozji wywołanej przez prąd przemienny dla rurociągów chronionych katodowo. Ma zastosowanie do podziemnych rurociągów chronionych katodowo, na które mają wpływ systemy trakcyjne prądu przemiennego i / lub linie energetyczne prądu przemiennego.
W przypadku występowania oddziaływań prądu przemiennego kryteria ochrony podane w ISO 15589-1 nie są wystarczające do wykazania, że stal jest chroniona przed korozją.
Niniejszy dokument określa ograniczenia, procedury pomiarowe, środki łagodzące skutki i informacje dotyczące długotrwałych oddziaływań prądu przemiennego dla napięć AC o częstotliwościach pomiędzy 16,7 Hz a 60 Hz oraz oceny prawdopodobieństwa wystąpienia korozji powodowanej przez prąd przemienny.
Niniejszy dokument dotyczy oceny możliwości wystąpienia korozji rurociągów metalowych na skutek zakłóceń prądu przemiennego spowodowanych przez sprzężenie przewodzące, indukcyjne lub pojemnościowe z układami zasilania prądem przemiennym oraz maksymalnych dopuszczalnych granic tych efektów zakłócających. Uwzględniono w nim fakt, że jest to efekt długotrwały, występujący w normalnych warunkach pracy systemu elektroenergetycznego prądu przemiennego.
Ten dokument nie obejmuje kwestii bezpieczeństwa związanych z napięciami przemiennymi w rurociągach. Są one objęte krajowymi normami i przepisami (patrz np. EN 50443).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18086:2021-06 - wersja angielska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony
Data publikacji 04-06-2021
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN ISO 18086:2020 [IDT], ISO 18086:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18086:2018-01 - wersja angielska
ICS 77.060