PN-EN ISO 17662:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Spawanie -- Wzorcowanie, sprawdzanie i walidacja sprzętu używanego do spawania oraz czynności pomocniczych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla wzorcowania, sprawdzania i walidacji sprzętu używanego do:
— kontroli zmiennych procesowych w trakcie produkcji; i
— sprawdzania właściwości sprzętu używanego do spawania lub pokrewnych procesów spawalniczych,
w przypadkach, gdy otrzymany wynik nie może być łatwo i ekonomicznie udokumentowany przez późniejszy monitoring, kontrolę i badanie. Dotyczy to zmiennych procesu wpływających na przydatność, w szczególności bezpieczeństwo wykonanego wyrobu.
Niektóre wytyczne odnoszące się do wymagań dotyczących wzorcowania, sprawdzania i walidacji dodatkowo podano w Załączniku B, jako część badań odbiorczych sprzętu stosowanego do spawania lub procesów pokrewnych.
Wymagania dotyczące wzorcowania, sprawdzania i walidacji, jako część kontroli, badań, badań nieniszczących lub pomiarów gotowych wyrobów spawanych wykonywanych w celu weryfikacji zgodności wyrobu, nie leżą w zakresie niniejszej normy.
Przedmiot niniejszej Normy Międzynarodowej jest ograniczony do wzorcowania, sprawdzania i walidacji sprzętu po instalacji, jako część planów warsztatowych związanych z utrzymaniem i/lub działaniem.
Należy podkreślić, że niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma nic wspólnego z produkcją i instalacją sprzętu używanego do spawania. Wymagania dla nowego sprzętu są sformułowane w dyrektywach oraz przepisach dotyczących wyrobów (normach), jeśli to konieczne.
W Załączniku C podano informacje dotyczące działania, gdy inne strony są zaangażowane w procesach kalibracji, weryfikacji i walidacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17662:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Wzorcowanie, sprawdzanie i walidacja sprzętu używanego do spawania oraz czynności pomocniczych
Data publikacji 01-06-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17662:2016 [IDT], ISO 17662:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17662:2008 - wersja polska
ICS 25.160.30