PN-EN IEC 60974-14:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 14: Wzorcowanie, walidacja i badania powtarzalności

Zakres

W niniejszej części IEC 60974 określono wymagania dotyczące sprawdzania sprzętu do spawania łukowego i zewnętrznego sprzętu monitorującego. Niniejsza norma służy również praktycznemu wdrożeniu procedury sprawdzania sprzętu do spawania łukowego.
Niniejszy dokument może być stosowany w czasie instalacji oraz w każdym innym czasie lub odstępach czasu, jakie użytkownik uzna za stosowne, w celu zapewnienia, że urządzenie jest zdolne do działania zgodnie ze specyfikacją producenta lub innymi specyfikacjami uznanymi przez użytkownika za odpowiednie.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
- systemów plazmowych stosowanych do cięcia i żłobienia;
- urządzeń do zajarzania i stabilizacji łuku;
- sprzętu do spawania łukowego zaprojektowanego zgodnie z IEC 60974-6
Niniejszy dokument dotyczy użytkownika, serwisu lub producenta. Może być stosowany
- samodzielnie;
- w połączeniu z instrukcjami producenta; lub
- jako podstawa dla równoważnej procedury sprawdzania napisanej przez producenta dla określonego sprzętu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60974-14:2019-02/AC:2022-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60974-14:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do spawania łukowego -- Część 14: Wzorcowanie, walidacja i badania powtarzalności
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN IEC 60974-14:2018 [IDT], IEC 60974-14:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50504:2008 - wersja angielska
ICS 25.160.30