PN-EN 60974-4:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 4: Kontrola okresowa i badanie

Zakres

W niniejszej części IEC 60974 określono procedury badania dotyczące kontroli okresowej i kontroli po naprawie sprzętu do spawania łukowego. Niniejsze procedury badania stosuje się również do konserwacji.
Niniejsza norma ma zastosowanie do źródeł energii do spawania łukowego i procesów pokrewnych zgodnych z IEC 60974-1 lub IEC 60974-6. Samodzielne urządzenia pomocnicze zgodne z inną częścią IEC 60974 mogą być badane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami niniejszej części IEC 60974.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do nowych źródeł energii oraz do agregatów spawalniczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60974-4:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do spawania łukowego -- Część 4: Kontrola okresowa i badanie
Data publikacji 10-01-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 60974-4:2016 [IDT], IEC 60974-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60974-4:2011 - wersja angielska
ICS 25.160.30