PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość wody -- Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) -- Część 2: Oznaczanie wybranych pierwiastków, w tym izotopów uranu

Zakres

W niniejszej części ISO 17294 opisano metodę oznaczania pierwiastków glinu, antymonu, arsenu, baru, berylu, bizmutu, boru, kadmu, cezu, wapnia, ceru, chromu, kobaltu, miedzi, dysprozu, erbu, gadolinu, galu, germanu, złota, hafnu, holmu, indu, irydu, żelaza, lantanu, ołowiu, litu, lutetu, magnezu, manganu, rtęci, molibdenu, neodymu, niklu, palladu, fosforu, platyny, potasu, prazeodymu, rubidu, renu, rodu, rutenu, samaru, skandu, selenu, srebra, sodu, strontu, terbu, telluru, toru, talu, tulu, cyny, wolframu, uranu i jego izotopów, wanadu, itru, iterbu, cynku i cyrkonu w wodzie (na przykład, wodzie przeznaczonej do spożycia, wodzie powierzchniowej, wodzie podziemnej, ściekach i odciekach). Biorąc pod uwagę specyficzne oraz dodatkowo interferencje, pierwiastki te można również oznaczać w mineralizatach wodnych, osadach ściekowych i osadach (na przykład mineralizatach wodnych, jak opisano w ISO 15587-1 lub ISO 15587-2). Zakres roboczy zależy od matrycy i występujących interferencji. W wodzie przeznaczonej do spożycia i w wodach niezanieczyszczonych granica oznaczalności (xLQ) mieści się pomiędzy 0,002 μg/l i 1,0 μg/l dla większości pierwiastków (patrz Tablica 1). Zakres roboczy zazwyczaj obejmuje stężenia pomiędzy kilkoma pg/l do mg/l, w zależności od pierwiastka i wstępnie zdefiniowanych wymagań. Granice oznaczalności dla większości pierwiastków zależą od czystości próbki ślepej i przede wszystkim od czystości powietrza laboratoryjnego, czystości odczynników i szkła.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) -- Część 2: Oznaczanie wybranych pierwiastków, w tym izotopów uranu
Data publikacji 15-11-2016
Data wycofania 08-04-2024
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN ISO 17294-2:2016 [IDT], ISO 17294-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17294-2:2006 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - wersja angielska