PN-EN ISO 1680:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Akustyka -- Procedura pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny elektryczne wirujące

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia efektywnego i w znormalizowanych warunkach wyznaczania, deklarowania i weryfikowania charakterystyk emisji hałasu elektrycznych maszyn wirujących. Określono metody pomiaru hałasu, które można stosować, a także opisano warunki działania i zamontowania wymagane do badania.
Charakterystyki emisji hałasu obejmują poziom mocy akustycznej i poziom ciśnienia akustycznego emisji. Wyznaczanie tych wielkości jest potrzebne:
— do porównywania hałasu emitowanego przez maszyny;
— w celu umożliwienia wytwórcom deklarowania emisji hałasu; oraz
— do celów kontroli hałasu.
Stosowanie niniejszej Normy Międzynarodowej zapewnia odtwarzalność charakterystyk emisji hałasu w określonych granicach wyznaczonych przez klasę dokładności podstawowej stosowanej metody pomiaru hałasu. W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metody dokładne (klasa dokładności 1), metody techniczne (klasa dokładności 2) i metody orientacyjne (klasa dokładności 3). Preferowane są metody techniczne (klasa dokładności 2). Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do maszyn wirujących dowolnej długości, szerokości i wysokości

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1680:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Procedura pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny elektryczne wirujące
Data publikacji 14-02-2014
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 1680:2013 [IDT], ISO 1680:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1680:2006 - wersja polska
ICS 17.140.20, 29.160.01