PN-EN ISO 16773-4:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych -- Część 4: Przykłady widm próbek pokrytych i niepokrytych polimerem

Zakres

W niniejszym dokumencie podano niektóre typowe przykłady widm próbek pokrytych i niepokrytych polimerem (patrz Aneks A). Podano również pewne wskazówki dotyczące interpretacji tych widm. Dalsze przykłady widm układów o niskiej impedancji (zakres od 10 Ω do 1 000 Ω) są podane w ISO/TR 16208 i ASTM G106. W ISO 16773-2 podano informacje dotyczące optymalizacji zbierania danych EIS skoncentrowane na układy o wysokiej impedancji.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16773-4:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych -- Część 4: Przykłady widm próbek pokrytych i niepokrytych polimerem
Data publikacji 09-05-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16773-4:2017 [IDT], ISO 16773-4:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16773-4:2009 - wersja polska
ICS 87.040