PN-EN ISO 16773-2:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych -- Część 2: Zbiór danych

Zakres

Niniejsza część ISO 16773 daje wskazówki dotyczące optymalizacji zbierania danych EIS koncentrując się na układach o wysokiej impedancji. Wysoka impedancja w kontekście nienaruszonych powłok odnosi się do układów o impedancji większej niż 10E9 Ω cm2. Nie wyklucza to pomiarów na układach o niższej impedancji. Dla próbek niewymalowanych dodatkowe informacje można znaleźć w ISO/TR 16208.
Niniejsza część ISO 16773 dotyczy:
- zestawu aparaturowego: wymagań i potencjalnych zagrożeń;
- kontroli danych: sprawdzenia zakresu pomiarowego i dokładności danych;
- wykonania pomiaru EIS: aspektów stosowania próbek i parametrów aparaturowych;
- wyników doświadczalnych: różnych metod przedstawiania danych EIS.
Wskazówki te mają na celu zapewnienie uzyskania danych EIS, które można wykorzystać do badania właściwości użytkowych próbki. Niniejsza część ISO 16773 nie daje wytycznych do interpretacji danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16773-2:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych -- Część 2: Zbiór danych
Data publikacji 09-05-2016
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16773-2:2016 [IDT], ISO 16773-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16773-2:2008 - wersja polska
ICS 87.040