PN-EN ISO 16773-3:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych -- Część 3: Przetwarzanie i analiza danych z układów zastępczych

Zakres

W niniejszej części ISO 16773 ustalono procedurę oceny układu doświadczalnego stosowanego do przeprowadzenia badań metodą EIS wymalowanych próbek o wysokiej impedancji. W tym celu, do symulowania wymalowanych próbek o wysokiej impedancji stosuje się układy zastępcze. Na podstawie opisanych obwodów zastępczych, w celu zwiększenia wiarygodności protokołu badań, w niniejszej części ISO 16773 podano wytyczne stosowania układów zastępczych, obejmujące wykonanie pomiarów, dopasowanie krzywej i przedstawienie danych.

UWAGA Ze względu na charakter pomiarów, badania pomalowanych próbek o wysokiej impedancji są bardziej wrażliwe na czynniki niewystępujące w rzeczywistości, pochodzące z zakłóceń elektromagnetycznych. W związku z tym w niniejszej części ISO 16773 uwzględniono opcje pomiaru próbek o wysokiej impedancji z zastosowaniem odpowiednich układów zastępczych w klatce Faraday’a. Umożliwia to sprawdzenie układu w zakresie odpowiednio niskich impedancji.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16773-3:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych i niewymalowanych próbek metalowych -- Część 3: Przetwarzanie i analiza danych z układów zastępczych
Data publikacji 09-05-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16773-3:2016 [IDT], ISO 16773-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16773-3:2009 - wersja polska
ICS 87.040