PN-EN ISO 16773-3:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16773-3:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedacyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 3: Przetwarzanie i analiza danych z układów zastępczych

Zakres

Ustalono procedurę oceny układu doświadczalnego stosowanego do przeprowadzenia badań metodą EIS wymalowanych próbek o wysokiej impedancji. W tym celu, do symulowania wymalowanych próbek o wysokiej impedancji stosuje się układy zastępcze. Na podstawie opisanych obwodów zastępczych, w celu zwiększenia wiarygodności protokołu badań, podano wytyczne stosowania układów zastępczych, obejmujące wykonywanie pomiarów, dopasowanie krzywej i przedstawienie danych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16773-3:2009 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedacyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 3: Przetwarzanie i analiza danych z układów zastępczych
Data publikacji 08-12-2009
Data wycofania 09-05-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16773-3:2009 [IDT], ISO 16773-3:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16773-3:2009 - wersja angielska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16773-3:2016-05 - wersja angielska