PN-EN ISO 16773-3:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16773-3:2009 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 3: Przetwarzanie i analiza danych z układów zastępczych

Zakres

Przedstawiono procedurę oceny założeń doświadczalnych stosowanych do przeprowadzenia EIS wymalowanych próbek o wysokiej impedancji. W tym celu stosowane są układy zastępcze, które imitują wymalowane próbki o wysokiej impedancji. W oparciu o opisane równoważne obwody podano wskazówki dotyczące stosowania układów zastępczych w celu zwiększenia zaufania do protokołu badania, łącznie z wykonywaniem pomiarów, dopasowaniem krzywej i prezentacją danych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16773-3:2009 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 3: Przetwarzanie i analiza danych z układów zastępczych
Data publikacji 05-06-2009
Data wycofania 08-12-2009
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16773-3:2009 [IDT], ISO 16773-3:2009 [IDT]
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16773-3:2009 - wersja polska