PN-EN ISO 16773-4:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16773-4:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 4: Przykłady widm próbek pokrytych polimerem

Zakres

Podano niektóre typowe przykłady widm impedancji próbek metalu z powłoką o wysokiej impedancji. Podano również pewne wskazówki dotyczące interpretacji takich widm

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16773-4:2009 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 4: Przykłady widm próbek pokrytych polimerem
Data publikacji 09-12-2009
Data wycofania 09-05-2017
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16773-4:2009 [IDT], ISO 16773-4:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16773-4:2009 - wersja angielska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16773-4:2017-05 - wersja angielska