PN-EN ISO 16773-4:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16773-4:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 4: Przykłady widma próbek pokrytych polimerem

Zakres

Przedstawiono kilka typowych przykładów widm impedancyjnych wymalowanych próbek metalowych o wysokiej impedancji. Podano również kilka wskazówek dotyczących interpretacji takich widm

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16773-4:2009 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 4: Przykłady widma próbek pokrytych polimerem
Data publikacji 05-06-2009
Data wycofania 09-12-2009
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16773-4:2009 [IDT], ISO 16773-4:2009 [IDT]
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16773-4:2009 - wersja polska