PN-EN 60601-2-63:2015-08/A1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-63: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zewnątrzustnych stomatologicznych zestawów rentgenowskich

Zakres

Celem niniejszej pierwszej zmiany do IEC 6060-2-63:2012 jest wprowadzenie zmian odnoszących się do pierwszej zmiany (2012) do normy IEC 60601-1:2005. Skoro ani IEC 60601-2-63:2012, ani niniejsza zmiana nie przytacza określonych elementów normy IEC 60601-1-2, to datowane powołanie drugiego dokumentu zostało usunięte. Wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach: 201, 202, 203. W Bibliografii dodano trzy nowe odniesienia. W indeksie terminów zdefiniowanych poprawiono odniesienia dla 16 terminów oraz dodano nowy termin.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-63:2015-08/A1:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-63: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zewnątrzustnych stomatologicznych zestawów rentgenowskich
Data publikacji 19-12-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-63:2015/A1:2019 [IDT], IEC 60601-2-63:2012/AMD1:2017 [IDT]
ICS 11.040.50