PN-EN 13784:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13784:2003 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Artykuły żywnościowe -- Metoda kometowa DNA do wykrywania napromieniania żywności -- Metoda skriningowa

Zakres

Opisano skriningową metodę dla żywności która zawiera DNA i oparta jest na mikrożelowej elektroforezie pojedynczych komórek lub jąder, w celu wykrywania fragmentacji DNA, przypuszczalnie spowodowanej napromienianiem

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13784:2002 - wersja angielska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Metoda kometowa DNA do wykrywania napromieniania żywności -- Metoda skriningowa
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 23-06-2003
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 13784:2001 [IDT]
ICS 67.050
Zastąpiona przez PN-EN 13784:2003 - wersja polska