PN-EN 13784:2003 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Artykuły żywnościowe -- Metoda kometowa DNA do wykrywania napromieniania żywności -- Metoda skriningowa

Zakres

Opisano skriningową metodę dotyczącą żywności, zawierającej DNA, która jest oparta na mikrożelowej elektroforezie pojedynczych komórek lub jąder, umożliwiającą wykazanie fragmentacji DNA spowodowanej przypuszczalnie napromienianiem

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13784:2003 - wersja polska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Metoda kometowa DNA do wykrywania napromieniania żywności -- Metoda skriningowa
Data publikacji 23-06-2003
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Wprowadza EN 13784:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13784:2002 - wersja angielska
ICS 67.050