PN-EN ISO 1660:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje zarysów

Zakres

W niniejszym dokumencie podano reguły dotyczące specyfikacji geometrycznych elementów integralnych i pochodnych, przy zastosowaniu symboli charakterystyk zarysu linii i zarysu powierzchni, zdefiniowanych w ISO 1101

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 1660:2017-05/Ap1:2018-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 1660:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje zarysów
Data publikacji 24-05-2017
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 1660:2017 [IDT], ISO 1660:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1660:1998 - wersja polska
ICS 01.100.01, 17.040.40