PN-EN ISO 16148:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle i zbiorniki rurowe do gazów wielokrotnego napełniania -- Badania metodą emisji akustycznej (AT) i uzupełniające badania ultradźwiękowe (UT) w kontroli i badaniach okresowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano procedury dotyczące stosowania badań metodą emisji akustycznej (AT) i uzupełniających badań ultradźwiękowych (UT) podczas kontroli i badań okresowych bezszwowych stalowych butli i zbiorników rurowych o pojemności wodnej do 3 000 l, stosowanych do gazów sprężonych i skroplonych. Badania te dostarczają wskazania emisji akustycznej (AE) i ich lokalizacje, które są oceniane w badaniach uzupełniających z zastosowaniem UT w odniesieniu do ewentualnych wad w butli lub zbiorniku rurowym. Metody inne niż UT dla badań uzupełniających nie są objęte niniejszą Normą Międzynarodową.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje butli kompozytowych.
OSTRZEŻENIE - Niektóre z badań określonych w niniejszej Normie Międzynarodowej są związane z użyciem procesów mogących doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16148:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle i zbiorniki rurowe do gazów wielokrotnego napełniania -- Badania metodą emisji akustycznej (AT) i uzupełniające badania ultradźwiękowe (UT) w kontroli i badaniach okresowych
Data publikacji 10-08-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 16148:2016 [IDT], ISO 16148:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16148:2006 - wersja angielska
ICS 23.020.35
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 16148:2016-08/A1:2020-11E