PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi

Zakres

W niniejszej części ISO 15614 określono wymagania dotyczące badania dla kwalifikowania technologii łukowego spawania rur do płyt sitowych z metali, procesami ręcznymi, częściowo zmechanizowanymi, w pełni zmechanizowanymi i automatycznymi.
Niniejsza część ISO 15614 jest częścią serii norm. Szczegóły dotyczące tej serii norm podano w prEN ISO 15607, Załącznik A.
Badanie dla kwalifikowania spawania rur z płytami sitowymi może być stosowane dla wszystkich złączy, nawet jeżeli są w pełni obciążone lub jeżeli stanowią tylko uszczelnienie, jak wymaga tego norma dotycząca zastosowania.
Niniejsza część ISO 15614 może być stosowana dla spawania dla złączy rura – płyta sitowa z metali, z odstępem między rurą i płytą dla różnych wartości grubości płyty sitowej. Niniejsza część ISO 15614 nie może być zastosowana do płyt sitowych posiadających odkuwane końcówki do połączenia spoiną z rurą (zewnętrzne/wewnętrzne spoiny otworowe).
Dla spawania rur z płytami sitowymi z mechanicznym rozprężeniem podlegającym obciążeniu, powinna być zdefiniowana procedura prowadzenia badań.
Dla innych zastosowań i/lub wymagań niniejsza część ISO 15614 może być stosowana jeżeli tego wymaga specyfikacja.
Spawanie stosowane w naprawach może być także uznawane przez badanie technologii spawania.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi
Data publikacji 24-06-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-8:2016 [IDT], ISO 15614-8:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN ISO 15614-8:2005 - wersja polska
ICS 25.160.10