PN-EN ISO 15614-8:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące kwalifikowania za pomocą badania technologii spawania łukowego ręcznego, częściowo zmechanizowanego, w pełni zmechanizowanego lub automatycznego metalowych złączy rur z płytami sitowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15614-8:2005 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi
Data publikacji 24-01-2005
Data wycofania 24-06-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-8:2002 [IDT], ISO 15614-8:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15614-8:2002 - wersja angielska
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - wersja polska