PN-EN ISO 15614-11:2005 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego

Zakres

Określono jak wymagania dotyczące procedury spawania wiązką elektronów lub wiązką promieniowania laserowego są kwalifikowane w badaniach technologii spawania. Zdefiniowano warunki dotyczące przeprowadzenia badań nad kwalifikacją technologii spawania i granice ważności uznanej kwalifikowanej metody spawania, dla praktycznych operacji spawalniczych, niezależnie od kształtu detali, ich grubości, metod produkcji (walcowanie, kucie, odlewanie, spiekanie itp.) i ich obróbki cieplnej, a także produkcję nowych detali i naprawę

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-11:2005 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego
Data publikacji 15-02-2005
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-11:2002 [IDT], ISO 15614-11:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN ISO 15614-11:2002 - wersja angielska
ICS 25.160.10