PN-EN ISO 15614-11:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-11:2005 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Badanie technologii spawania -- Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego

Zakres

Określono jak wymagania dotyczące procedury spawania wiązką elektronów lub wiązką promieniowania laserowego są uznawane w badaniach technologii spawania. Zdefiniowano warunki dotyczące przeprowadzenia badań nad uznawaniem technologii spawania i granice ważności uznanej metody spawania, dla praktycznych operacji spawalniczych. Dotyczy metali niezależnie od kształtu detali, ich grubości, metod produkcji (walcowanie, kucie, odlewanie, spiekanie itp.) i ich obróbki cieplnej. Obejmuje to bez ograniczeń produkcję nowych detali i naprawę

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-11:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Badanie technologii spawania -- Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 15-02-2005
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-11:2002 [IDT], ISO 15614-11:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-11:2005 - wersja polska