PN-EN ISO 15607:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne

Zakres

Niniejszy dokument jest częścią serii norm dotyczących specyfikacji i kwalifikacji technologii spawania. Załącznik A zawiera szczegółowe informacje na temat tej serii norm, Załącznik B przedstawia tablicę dotyczącą stosowania tych norm, a Załącznik C zawiera schemat blokowy przebiegu postępowania dla opracowania i kwalifikowania WPS. Niniejszy dokument określa ogólne zasady dla specyfikacji i kwalifikowania technologii spawania metali. Niniejszy dokument odnosi się również do kilku innych norm w zakresie szczegółowych zasad dotyczących konkretnych zastosowań. Niniejszy dokument dotyczy spawania ręcznego, częściowo zmechanizowanego, w pełni zmechanizowanego i automatycznego. Technologie spawania są kwalifikowane przez spełnienie jednego lub więcej zapisów protokołu kwalifikowania technologii spawania (WPQR). Zastosowanie określonej metody kwalifikowania jest często wymaganiem normy wyrobu. Zakłada się, że kwalifikowane technologie spawania są wykorzystywane w produkcji przez kompetentnych spawaczy, kwalifikowanych zgodnie z odpowiednią częścią ISO 9606 lub przez kompetentnych operatorów kwalifikowanych zgodnie z ISO 14732.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15607:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15607:2019 [IDT], ISO 15607:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15607:2007 - wersja polska
ICS 25.160.10