PN-EN 54-3+A1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości pożarowych sygnalizatorów akustycznych, w tym sygnalizatorów głosowych, instalowanych na stałe, w celu przekazania użytkownikom budynku akustycznego sygnału ostrzeżenia o pożarze, z systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (patrz EN 54-1:2011).
Niniejsza Norma Europejska przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) pożarowych sygnalizatorów akustycznych na zgodność z niniejszą EN.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
a) urządzeń głośnikowych, przeznaczonych przede wszystkim do emitowania głosowych komunikatów o stanie zagrożenia, generowanych przez zewnętrzne źródła dźwiękowe;
b) sygnalizatorów operatorskich, przykładowo umieszczonych wewnątrz central sygnalizacji pożarowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-3+A1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne
Data publikacji 14-06-2019
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-3:2014+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 54-3:2014-12 - wersja angielska
ICS 13.220.20