PN-EN ISO 15614-8:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-8:2005 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi

Zakres

Określono wymagania dotyczące badań uznawania technologii spawania łukowego rur z płytami sitowymi wykonanymi z metali metodami spawania ręcznego, częściowo zmechanizowanego, w pełni zmechanizowanego i automatycznego. Uznawanie metody spawania rur z płytami sitowymi dotyczy wszystkich rodzajów złącz (nośnych lub uszczelniających) odpowiednio do wymogów norm wyrobów. Do symulacji złącza zaleca się, aby była wykonana jedna lub więcej specjalnych próbek złączy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-8:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 24-01-2005
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-8:2002 [IDT], ISO 15614-8:2002 [IDT]
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15614-8:2005 - wersja polska