PN-EN ISO 15614-7:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 7: Napawanie

Zakres

Niniejsza część ISO 15614 określa, jak wstępna instrukcja technologiczna spawania dla napawania jest kwalifikowana przez badania technologii spawania. Niniejsza część ISO 15614 określa warunki realizacji badań technologii spawania i zakres kwalifikacji technologii spawania dla wszystkich praktycznych operacji spawania w zakresie zmiennych określonych w pkt 8. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich procesów spawania odpowiednich do napawania. W sytuacjach, w których kwalifikacja jest przeprowadzana na przedprodukcyjnym elemencie próbnym, kwalifikacja odbywa się zgodnie z normą ISO 15613, z tym, że w miarę możliwości badania są według niniejszej części ISO 15614. Odtwarzanie wymiarów i naprawa materiałów podstawowych są objęte ISO 15613 lub ISO 15614-1. Niniejsza edycja ISO 15614-7 ma zastosowanie do wszystkich nowych badań kwalifikacyjnych technologii spawania. Nie unieważnia ona wcześniejszych badań technologii spawania, przeprowadzonych według poprzedniej edycji niniejszej części ISO 15614-7. W przypadku dodatkowych badań wymaganych przez obecną edycję, konieczne jest przeprowadzenie tylko tych badań dodatkowych na elemencie próbnym wykonanym zgodnie z istniejącym WPS-em i niniejszą częścią ISO 15614. Jeśli do spawania różnoimiennych materiałów jest stosowane buforowanie, technologia spawania jest kwalifikowana zgodnie z ISO 15614-1. To buforowanie może być wymagane dla spoin łączących materiały o różnych strukturach lub właściwościach, np. łączenie stali martenzytycznych lub stali ferrytycznych ze stalami austenitycznymi. Dodatkowe badania mogą być wymagane przez normy dotyczące zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-7:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 7: Napawanie
Data publikacji 21-04-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-7:2019 [IDT], ISO 15614-7:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15614-7:2016-12 - wersja angielska
ICS 25.160.10