PN-EN ISO 15005:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Pojazdy drogowe -- Ergonomiczne aspekty systemów transportowych oraz kontroli -- Zasady zarządzania dialogiem i procedury zgodności

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono zasady ergonomii komunikacji zachodzącej pomiędzy kierowcą pojazdu drogowego a systemami informacji transportowej i kontroli (TICS) w ruchu pojazdu. Określono również warunki weryfikacji zgodności dla wymagań związanych z tymi zasadami. Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów informacji transportowej i kontroli (TICS) składających się z jednego lub więcej urządzeń, które mogą działać niezależnie lub w sprzężeniu. Nie ma zastosowania do systemów informacji transportowej i kontroli nieobsługujących dialogów, do awarii bądź usterek tych systemów, lub do kontrolerów, lub ekranów stosowanych do funkcji niezwiązanych z systemami TICS. Może zaistnieć potrzeba rozpatrzenia wymagań i rekomendacji zawartych w niniejszym dokumencie pod kątem kierowców o szczególnych potrzebach.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15005:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Ergonomiczne aspekty systemów transportowych oraz kontroli -- Zasady zarządzania dialogiem i procedury zgodności
Data publikacji 02-06-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 15005:2017 [IDT], ISO 15005:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15005:2004 - wersja polska
ICS 13.180, 43.040.15