PN-EN 15163:2017-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15163-1:2022-11 - wersja angielska, PN-EN 15163-2:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne , wymienione w Rozdziale 4, odnoszące się do pił linowych diamentowych jak zdefiniowano i wymieniono w Rozdziale 3.
Piły linowe diamentowe mogą być używane zarówno w kamieniołomach, jak i w zakładach przeróbczych do cięcia kamienia naturalnego (np. marmuru, granitu), gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach użytkowania nieprawidłowego, które dają się przewidzieć przez producenta (patrz Rozdział 4).
W niniejszej Normie Europejskiej podano odpowiednie środki techniczne służące wyeliminowaniu lub zmniejszeniu ryzyka istotnych zagrożeń.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko pił linowych diamentowych wyposażonych w narzędzie linowe pokrywane.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń mogących pojawiać się w oczekiwanym okresie trwałości maszyny włączając fazy transportu, montażu, demontażu, wyłączania z działania i złomowania.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy istotnych zagrożeń wynikających z użycia innych elementów/urządzeń nie opisanych w tym dokumencie, w które maszyny mogą być wyposażone lub mogą być używane w cyklu roboczym.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
— pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia (poza ograniczeniami określonymi w EN 60201-1:2006);
— pracujących współbieżnie i przeciwbieżnie zespołów nośnych, niezintegrowanych z piłami linowymi diamentowymi, służących do przemieszczania obrabianych elementów.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy maszyn, które zostały wyprodukowane przed datą opublikowania niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15163:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych
Data publikacji 14-07-2017
Data wycofania 21-11-2022
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 15163:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15163:2012 - wersja polska
ICS 73.120
Zastąpiona przez PN-EN 15163-1:2022-11 - wersja angielska, PN-EN 15163-2:2022-11 - wersja angielska