PN-EN 15163:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15163:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do pił linowych diamentowych używanych zarówno w kamieniołomach, jak i w zakładach przeróbczych do cięcia marmuru, granitu i innych materiałów skalnych znajdujących się poza masywem skalnym kamieniołomu lub przy wydobytych blokach. Maszyny mogą być stacjonarne lub przemieszczać się w czasie pracy po szynach. Głównym silnikiem pił linowych diamentowych objętych zakresem normy jest silnik elektryczny. Niniejsza norma dotyczy maszyn pracujących w jednej głównej osi, jak i w wielu osiach. Ponadto w niniejszej normie nie zajęto się problemami powodowanymi nieregularną strukturą przecinanych materiałów skalnych. Piły linowe diamentowe przeznaczone są do pracy z diamentowymi linami tnącymi, które w niniejszej normie nazywane są też narzędziami. W przypadku maszyn przenośnych niniejsza norma dotyczy tylko maszyn wyposażonych w narzędzia linowe pokrywane. W niniejszej normie uwzględniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne właściwe piłom linowym diamentowym, gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach użytkowania nieprawidłowego, które dają się przewidzieć przez producenta (patrz Rozdział 4). Niniejsza Norma Europejska dotyczy zagrożeń podczas transportu, rozruchu przy przekazywaniu do eksploatacji, użytkowania i obsługi technicznej. Niniejsza norma nie uwzględnia hałasu jako zagrożenia znaczącego. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy: - pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych (poza ograniczeniami określonymi w EN 60204-1); - pracujących współbieżnie i przeciwbieżnie zespołów nośnych służących do przemieszczania obrabianych elementów. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn, które zostały wyprodukowane przed datą jego opublikowania jako EN

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15163:2012 - wersja polska
Tytuł Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych
Data publikacji 13-09-2012
Data wycofania 14-07-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 15163:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 15163:2008 - wersja angielska
ICS 73.120
Zastąpiona przez PN-EN 15163:2017-07 - wersja angielska