PN-EN ISO 14002-1:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne wytyczne dla organizacji dążących do systematycznego zarządzania aspektami środowiskowymi lub reagowania na skutki zmian warunków środowiskowych w ramach jednego lub kilku obszarów tematycznych dotyczących środowiska, w oparciu o ISO 14001. Dokument ten stanowi również ramy dla wspólnych elementów kolejnych części serii ISO 14002.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14002-1:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 01-03-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14002-1:2020 [IDT], ISO 14002-1:2019 [IDT]
ICS 13.020.10, 03.100.70