PN-EN ISO 13851:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia oburęcznego sterowania -- Zasady projektowania i doboru

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do urządzenia oburęcznego sterowania (THCD) oraz zależności sygnału wyjściowego od ręcznego pobudzenia urządzeń sterowniczych. W niniejszym dokumencie opisano główne właściwości THCD umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa i ustalono kombinacje właściwości funkcjonalnych trzech typów tych urządzeń. Niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do użycia jako urządzenia zezwalające, urządzenia sterujące podtrzymywane lub jako specjalne urządzenia sterujące. W niniejszym dokumencie nie określono maszyn, z którymi THCD powinny być stosowane. Nie wskazano także, które typy urządzeń oburęcznego sterowania powinny być stosowane do określonych zastosowań. Ponadto w podanych wytycznych nie określono wymaganej odległości między THCD a strefą zagrożenia (patrz 8.8). W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące konstruowania oraz wytyczne dotyczące doboru (na podstawie wyników oceny ryzyka) THCD łącznie z zapobieganiem obchodzeniu, unikaniem defektów i weryfikacją zgodności.
UWAGA 1 THCD umożliwia ochronę tylko tej osoby, która je używa.
UWAGA 2 W przypadku określonych maszyn przydatność urządzenia oburęcznego sterowania jako właściwego urządzenia ochronnego może być określona w normie typu C. Jeśli norma taka nie istnieje lub nie jest odpowiednia, to odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny ryzyka i ustalenie właściwych środków ochronnych ponosi producent maszyny.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich THCD, niezależnie od używanej energii, z uwzględnieniem:
- THCD, które są całkowicie zmontowane do zainstalowania;
- THCD, które są zamontowane przez producenta maszyny lub integratora.
Niniejszy dokument nie dotyczy THCD wyprodukowanych przed datą publikacji tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13851:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia oburęcznego sterowania -- Zasady projektowania i doboru
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13851:2019 [IDT], ISO 13851:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 574+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.110