PN-EN ISO 13851:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia oburęcznego sterowania -- Zasady projektowania i doboru

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do urządzenia oburęcznego sterowania (THCD) i zależności sygnału wyjściowego od ręcznego pobudzenia elementów sterowniczych. W niniejszym dokumencie opisano główne cechy urządzeń oburęcznego sterowania (THCDs) istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i określono kombinacje charakterystyk funkcjonalnych dotyczących trzech typów tych urządzeń. Nie dotyczy to urządzeń przeznaczonych do stosowania jako urządzenia zezwalające, urządzenia sterujące podtrzymywane lub specjalne urządzenia sterujące. W niniejszym dokumencie nie wskazano maszyn, w których powinny być stosowane urządzenia oburęcznego sterowania (THCDs). Nie określono również, które typy urządzeń oburęcznego sterowania powinny być stosowane w konkretnym przypadku. Ponadto, podano odpowiednie wskazania, ale nie określono wymaganych odległości między urządzeniem oburęcznego sterowania (THCD) a strefą zagrożenia (patrz 8.8). W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące projektowania i wskazania dotyczące doboru (na podstawie wyników oceny ryzyka) urządzeń oburęcznego sterowania (THCDs) z uwzględnieniem zapobiegania obchodzeniu, unikania defektów i zasad oceny. UWAGA 1 Urządzenie oburęcznego sterowania (THCD) zapewnia ochronę tylko tej osobie, która je pobudza. UWAGA 2 Przydatność urządzenia oburęcznego sterowania jako właściwego urządzenia ochronnego w konkretnej maszynie może być określona w normie typu C. Jeśli taka norma nie istnieje albo jest nieodpowiednia, to producent tej maszyny powinien przeprowadzić ocenę ryzyka i określić właściwe środki ochronne. Postanowienia niniejszego dokumentu dotyczą wszystkich urządzeń oburęcznego sterowania (THCDs), niezależnie od wykorzystywanej energii, z uwzględnieniem: urządzeń oburęcznego sterowania (THCDs), które są w stanie całkowicie zmontowanym i gotowym do zainstalowania; urządzeń oburęcznego sterowania (THCDs), które są zamontowane przez producenta maszyny lub integratora. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń oburęcznego sterowania wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13851:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia oburęcznego sterowania -- Zasady projektowania i doboru
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13851:2019 [IDT], ISO 13851:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 574+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.110