PN-EN 574+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13851:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Oburęczne urządzenia sterujące -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady projektowania

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do oburęcznych urządzeń sterujących i ich jednostek logicznych. Opisano główne charakterystyki oburęcznych urządzeń sterujących decydujące o zachowaniu bezpieczeństwa oraz ustalono kombinacje funkcjonalnych charakterystyk w odniesieniu do trzech typów urządzeń. Podano wymagania i zalecenia dotyczące projektowania i doboru oburęcznych urządzeń sterujących z uwzględnieniem ich ceny, zabezpieczenia przed ich "obchodzeniem" i zapobiegania defektom. Sformułowano także wymagania i wskazówki do projektowania oburęcznych urządzeń sterujących zawierających programowalny system elektroniczny. Dodano dwa Załączniki informacyjne ZA i ZB. W Załączniku ZA podano powiązania normy z Dyrektywą UE 98/37/EC. W Załączniku ZB podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 574+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Oburęczne urządzenia sterujące -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady projektowania
Data publikacji 29-11-2010
Data wycofania 29-05-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 574:1996+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 574+A1:2008 - wersja angielska
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13851:2019-05 - wersja angielska