PN-EN ISO 13485:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13485:2005 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla celów przepisów prawnych

Zakres

Określono wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością, jeżeli organizacja potrzebuje wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych usług, które stale zaspakajają wymagania klienta i wymagania przepisów prawnych mających zastosowanie do wyrobów medycznych i związanych usług

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13485:2004 - wersja angielska
Tytuł Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla celów przepisów prawnych
Data publikacji 15-02-2004
Data wycofania 16-11-2005
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza ISO 13485:2003 [IDT], EN ISO 13485:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13485:2002 - wersja polska, PN-EN ISO 13488:2002 - wersja polska
ICS 03.120.10, 11.040.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13485:2005 - wersja polska