PN-EN ISO 3960:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3960:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby nadtlenkowej

Zakres

Określono metodę oznaczania liczby nadtlenkowej w olejach i tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i tworzenia sprawozdania z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3960:2005 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby nadtlenkowej
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 21-01-2009
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3960:2004 [IDT], ISO 3960:2001 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3960:1996 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3960:2009 - wersja angielska